previous arrow
next arrow
Slider
maxresdefault
Untitled-9
Untitled-11

 

Dla dobra zwierzęcia i krótszego leczenia prowadzącego do całkowitego wyleczenia oraz do niższych kosztów terapii bardzo cenimy sobie zastosowanie badań laboratoryjnych, gdyż jesteśmy przeciwnikiem teorii „a może się uda”.

 

BADANIE MATERIAŁU POCHODZĄCEGO OD ZWIERZĄT

POWINNO BYĆ WYKONANE TYLKO W LABORATORIUM WETERYNARYJNYM

 

Tylko laboratoria weterynaryjne posiadają aparaturę, umożliwiającą zmianę zakresu pomiaru w zależności od cech materiału badanego zwierzęcia wraz z własnymi wartościami referencyjnymi, uwzględniającymi rasę i wiek różnych gatunków zwierząt.Tylko laboratoria weterynaryjne stosują metody sprawdzone na materiale zwierzęcym, gwarantujące właściwą swoistość i czułość. Jedynie laboratoria weterynaryjne zatrudniają lekarzy weterynarii, specjalistów w zakresie weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej znających specyfikę materiału pochodzącego od zwierząt i posiadających wiedzę ułatwiającą wybór najlepszych wskaźników zmian w poszczególnych narządach u różnych gatunków zwierząt.

 

LABORATORIA LUDZKIE:

  •   doskonałe
  •   dokładne
  •   wysoka jakość usług
  •   wiarygodne

dla ludzi a nie dla zwierząt !!!

 

GŁÓWNIE BADAMY:

co badamy

 

zobacz na co badamy dany materiał:

 zobacz:kierunki badan lab przycisk

 

bardzo poważne podchodzimy zawsze do:

 

NASZE ŚWIĘTE MOTTO LABORATORYJNE:

 

„lepiej nie mieć żadnych wyników badań laboratoryjnych, niż mieć wyniki badań wykonanych nie prawidłowo”

 

 

JAKOŚĆ BADAŃ LABORATORYJNYCH NA MIEJSCU PIERWSZYM:

 

  •    przed każdymi badaniami wykonujemy tzw. próby kontrole, sprawdzające wiarygodność wyniku
  •    pracujemy na najlepszych, sprawdzonych odczynnikach
  •    regularnie serwisujemy i kalibrujemy nasz sprzęt w autoryzowanych serwisach
  •    współpracujemy tylko z najlepszymi laboratoriami, które posiadają certyfikaty jakości

 

Wiele badań wykonujemy na miejscu, dzięki temu otrzymujemy wynik szybciej oraz możemy pozwolić sobie na niższe ceny, pozostałe badania wykonujemy w profesjonal5nych, akredytowanych laboratoriach.

 

NASI WSPÓŁPRACOWNICY:

 

 

Szanowni Państwo

 

dla dobra Państwa zwierząt, dla otrzymania prawidłowych wyników badań, które pozwolą wdrożyć prawidłowe i skuteczne leczenie bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń przy pobieraniu prób.

 

 

próbki pobranie niewłaściwie nie będą przyjęte do badań