previous arrow
next arrow
Slider

KOCI KATAR

Koci katar jest to choroba o etiologii mieszanej o przebiegu bardzo zróżnicowanym,od postaci lekkiej aż po ciężką, powikłaną, która nie leczona nie rzadko kończy się śmiercią.

ETIOLOGIA:

pierwotnie:

Herpeswirus kotów – FHV

Kalciwirus kotów – FCV

wtórnie / pierwotnie:

Bordetella bronchiseptica

wtórnie:

Pasteurelle

Gronkowce

Paciorkowce

Mykoplazmy

główna przyczyna nawracających zapaleń spojówek:

Chlamydophila felis


HERPESWIROZA KOTÓW

ETIOLOGIA:

FHV – Herpeswirus kotów

Wirus wrażliwy na środki dezynfekcyjne, poza organizmem kota ginie w ciągu 18 godzin.

EPIZOOTIOLOGIA:

Wirus jest chorobotwórczy tylko dla kotowatych. Zakażenie następuje przez kontakt bezpośredni. U kotów jest częste nosicielstwo tego wirusa.

PATOGENEZA I OBJAWY KLINICZNE:

1. zakażenie aerogenne

2. okres inkubacji: 2-6 dni

3. replikacja wirusa w błonie śluzowej nosa i gardła

następnie są najczęściej 2 możliwości:

1. POWIKŁANIA BAKTERYJNE

Przebieg ciężki (zapalenie płuc), przewlekły i często śmiertelny.

2. BRAK POWIKŁAŃ BAKTERYJNYCH

Po 2-3 tygodniach wyzdrowienie i regeneracja.

Ponadto czasem może rozwinąć się owrzodzenie rogówki, wyjątkowo ciężarne kotki ronią.


KALCIWIROZA KOTÓW

ETIOLOGIA:

FCV – Kalciwirus kotów

Wirus w temperaturze pokojowej wytrzymuje do 28 godzin.

EPIZOOTIOLOGIA:

Wirus FCV jest wrażliwy tylko dla kotowatych. Możliwe zarażenie jest przez kontakt pośredni.

SZCZEPY KALCIWIRUSA:

1. SZCZEPY NISKOZJADLIWE

Szczepy niskozjadliwe wywołują postać łagodną choroby – katar.

2. SZCZEPY WYSOKOZJADLIWE

Szczepy wysokozjadliwe wywołują ciężką, uogólnioną kalciwirozę

OBJAWY KLINICZNE:

KATAR

Choroba objawia się lekkim zapaleniem jamy ustnej, które objawia się nadżerkami w jamie ustnej (główny objaw) oraz przewlekłym zapaleniem dziąseł. Innym objawem jest lekka, przemijająca kulawizna, spowodowana przez zapalenie stawów.

Choroba objawia się lekkim zapaleniem jamy ustnej, które objawia się nadżerkami w jamie ustnej (główny objaw) oraz przewlekłym zapaleniem dziąseł. Innym objawem jest lekka, przemijająca kulawizna, spowodowana przez zapalenie stawów.

CIĘŻKA, UOGÓLNIONA KALCIWIROZA

Początkowo pojawia się ciężki katar z objawami towarzyszącymi takimi jak: gorączka, brak apetytu, nadżerki, owrzodzenia w jamie ustnej, wypływ z nosa i worków spojówkowych.

Następnie pojawia się obrzęk tkanki podskórnej, głównie głowy (orli nos) i kończyn. oraz zmiany skórne, takie jak wyłysienia, strupy, owrzodzenia skóry, głównie nosa, warg, małżowin usznych, okolicy oczu i opuszek kończyn.

Często pojawia się żółtaczka. Czasem dochodzi do duszności, krwawienia z nosa, pojawienia się krwi w kale , gorączki, niewydolności krążenia i śmierci.

Śmiertelność wynosi 50% i jest wyższa u kotów dorosłych.

PROFILAKTYKA KATARU KOCIEGO:

1. izolacja kotów chorych

2. dezynfekcja

3. szczepienia profilaktyczne